Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Đảng bộ Công ty

Đảng bộ Công ty TNHH trực thuộc Huyện uỷ Giao Thuỷ

Tổng số đảng viên của Đảng bộ: 93 đảng viên

Trong đó:

- Đảng viên nữ: 35 đ/c

- Đảng viên gốc giáo: 01 đ/c

- Đảng viên chính thức 89 đ/c; dự bị 04 đ/c

                     - Đảng viên có trình độ Thạc sỹ: 04 đ/c; Đại học  37 đ/c; Trung cấp  09 đ/c; CNKT  43 đ/c.

+ Về lý luận chính trị

- Cao cấp: 04 đ/c

- Trung cấp: 02 đ/c

+ Quản lý Nhà nước:

- Trung cấp: 02 đ/c

+ BCH Đảng bộ Công ty gồm 7 đ/c; trong đó nữ 01 đ/c

+ Đảng bộ có 8 Chi bộ trực thuộc: Văn phòng Công ty 02 Chi bộ; các cụm thuỷ nông 6 Chi bộ

Đảng bộ lãnh đạo đơn vị bằng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua sự chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT, Đảng bộ 02 huyện mà trực tiếp là Đảng bộ Huyện Giao Thuỷ. Những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực của Công ty đều được Ban Chấp hành Đảng bộ thảo luận và thông qua.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ Công ty luôn xác định rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo lời Bác trong giai đoạn hiện nay chính là động lực để mỗi cán bộ đảng viên, CNV trong đơn vị tự nhìn nhận, rèn luyện và sửa chữa những khuyết điểm tồn tại để phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện cuộc vận động với cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đã tạo được sức lan toả, đi vào chiều sâu thu hút đuợc đông đảo cán bộ, đảng viên, CNV tham gia. Đảng bộ chỉ đạo các Chi bộ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Chi bộ. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện Quy định số 47- QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên đã nghiêm túc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Tác phong làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao luôn gương mẫu phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể, năng lực công tác, lối sống, tác phong sinh hoạt thể hiện rõ qua năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác của đơn vị: Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hàng năm đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho 20.902 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, diện tích đất trồng màu, CCN, nuôi trồng thuỷ sản, diện tích sản xuất muối; đồng thời diện tích trồng cây vụ Đông trên đất 02 lúa cũng được Công ty quan tâm phục vụ. Công tác điều hành tưới tiêu nước của đơn vị được các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và 02 huyện đánh giá cao, nhân dân các địa phương tin tưởng.

Đảng bộ luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động. Đảm bảo hài hoà giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Thu nhập của cán bộ CNV qua các năm không ngừng được tăng lên, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện; hoàn thành các chỉ tiêu giao nộp với Nhà nước như Thuế, BHXH, BHTN. Ngoài ra còn tích cực ủng hộ các quỹ của 02 huyện, nhận nuôi dưỡng 01 bà mẹ Việt Nam anh hùng

          Những thành tích Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị đạt được qua các năm.

* Về tập thể:

- Năm 2011 được Ban Thường vụ tỉnh uỷ Nam Định tặng giấy khen “tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh” 5 năm (2005- 2010).

* Về cá nhân:

- Đ/c Nguyễn Trí Thiện: Bí thư BCH Đảng bộ- Chủ tịch Công ty được tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2013 “khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.