Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Bổ nhiệm lại chủ tịch, giám đốc công ty

      Căn cứ vào biên bản họp hội nghị lấy phiếu tín nhiệm ngày 8/5/2017 của cán bộ chủ chốt và BCH Đảng bộ, ban giám đốc công ty về bổ nhiệm lại chức danh chủ tịch và Giám đốc công ty.

      Chiều ngày 31/5/2017 tại phòng họp  tầng 2 công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy đã diễn ra cuộc họp công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh chủ tịch và giám đốc công ty

      Đ/c Nguyễn Trí  Thiện chủ tịch công ty chủ trì Hội nghị và phát biểu ý kiến, trong đó nhấn mạnh trong thời gian tới cán bộ lãnh đạo tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm và năng lực của mình trong việc lãnh đạo, điều hành quản lý cơ quan , đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

     Sau khi nghe đồng chí Hoàng Tuấn Điệp trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đọc công bố các quyết định xong.  Đ/c : Nguyễn Trí Thiện chủ tịch công ty đã trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cho đ/c Ngô Xuân Đằng thời gian giữ chức vụ là 05 năm từ ngày 13/6/2017  theo quyết định số 35/QĐ-TCCB.

(Đ/c: Nguyễn Trí Thiện chủ tịch công ty trao quyết định và tặng hoa chúc mừng)

                                                                                                                                         TrungTuyen  - TCHC