Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy triển khai kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017

        

Đ/c Ngô Xuân Đằng - Giám đốc Công ty

báo cáo kết quả công tác phục vụ sản xuất vụ mùa 2016

        Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương và trước tình hình hạn mặn, bước vào sản xuất vụ đông xuân năm 2016 - 2017, hiện nay Công ty đã xây dựng phương án để phục vụ sản xuất, trong đó tập trung làm thủy lợi nội đồng, bảo dưỡng, sửa chữa các máy bơm, hệ thống đo thử mặn và giải tỏa dòng chảy. Trước tiên là tiến hành lấy nước đổ ải phục vụ làm đất và cấy lúa vụ đông xuân, theo đó lịch lấy nước được chia làm 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 08/01 - 18/01/2017, đợt 2 từ 22/01 - 30/01/2017 và đợt 3 từ ngày 05/02 - 11/02/2017

       Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thủy nông phục vụ sản xuất vụ mùa 2016, triển khai kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017. Dự hội nghị có đ/c Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy, các đ/c là trưởng phòng NN&PTNT hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy, các đ/c là chủ tịch, bí thư , chủ nhiệm các hợp tác xã của hai huyện cũng về dự.

   Đ/c Nguyễn Trí Thiện - Chủ tịch Công ty

 phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Hiện nay, hệ thống công trình thủy lợi thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy phân bố rộng, trong khi đó tình trạng lấn chiếm dòng chảy, vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi ngày càng gia tăng, nhiều vi phạm khó xử lý, tình trạng xả rác thải ra kênh mương ngày càng nhiều gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường nước các như kênh Cồn Năm, Cồn Nhất, Trà Thường, Chợ Đê, Láng 14, Láng 6.... Mặc dù những năm qua các công trình thủy lợi đã được đầu tư, nâng cấp, song một số công trình đầu mối bị xuống cấp nghiêm trọng như cống Cát Đàm, Ngô Đồng, Cồn Năm, Quất Lâm... đã ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất. Nhằm từng bước hoàn thiện các công trình thủy lợi, phát huy hiệu quả và năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, Công ty đã phối kết hợp với các xã, thị trấn và các HTX tiến hành tu bổ, sửa chữa nâng cấp, nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng. Đến nay, Công ty đã đào đắp 34 kênh cấp 1, cấp 2, trên 480 kênh cấp 3 và đắp bờ vùng, kênh khoảnh với khối lượng trên 230 ngàn m đạt gần 130% kế hoạch. Bên cạnh đó, Công ty đã xây mới, thay thế, sửa chữa, tu bổ 16 công trình cống, đập cấp 1, cấp 2 và kiên cố hóa 8 tuyến kênh mương các loại. Trong đó, riêng huyện Giao Thủy đào đắp với tổng khối lượng xấp xỉ 150 m đạt gần 140% kế hoạch, xây mới, thay thế, sửa chữa, tu bổ 10 công trình cống, đập và kiên cố hóa 4 tuyến kênh. Thực hiện chỉ thị số 14 của UBND tỉnh, Công ty đã phối hợp với các địa phương phát hiện và xử lý các vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn. Năm qua, trên địa bàn hệ thống thủy nông Xuân Thủy có 176 trường hợp vi phạm, Công ty đã phối hợp giải quyết triệt để được trên 100 trường hợp. Trong năm, Công ty đã triển khai thực hiện chiến dịch thi đua giữa các cụm thủy nông trong công tác giải tỏa bèo rác ở các tuyến kênh cấp 1, cấp 2 nên đã tạo chuyển biến tích cực trên các tuyến kênh mương, tình trạng bèo rác được hạn chế. Trong vụ mùa 2016, công tác điều hành tưới tiêu được thực hiện nghiêm túc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được thuận lợi. 

Hội nghị triển khai kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất 
vụ đông xuân 2016 - 2017.

     Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương và trước tình hình hạn mặn, bước vào sản xuất vụ đông xuân năm 2016 - 2017, hiện nay Công ty đã xây dựng phương án để phục vụ sản xuất, trong đó tập trung làm thủy lợi nội đồng, bảo dưỡng, sửa chữa các máy bơm, hệ thống đo thử mặn và giải tỏa dòng chảy. Trước tiên là tiến hành lấy nước đổ ải phục vụ làm đất và cấy lúa vụ đông xuân, theo đó lịch lấy nước được chia làm 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 08/01 - 18/01/2017, đợt 2 từ 22/01 - 30/01/2017 và đợt 3 từ ngày 05/02 - 11/02/2017. Căn cứ theo lịch gieo cấy, từ ngày 09/02/2017 sẽ tiêu rút nước dần để cấy và gieo sạ. 

Đ/c Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND phát biểu
 chỉ đạo tại hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị, đ/c Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy và các địa phương theo dõi các đợt lấy nước dẫn nước vào đồng phục vụ sản xuất, các công trình đang xây đúc đẩy nhanh tiến độ thi công, những diện tích cây vụ đông tập trung thu hoạch và huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng phấn đấu hoàn thành trước khi lấy nước vào ruộng. Các đơn vị, địa phương cần kiểm tra lượng thóc giống trước khi cung ứng cho nông dân. Đồng thời, nâng cao vai trò của các cấp chính quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị 14 của UBND tỉnh.

   Nhân dịp này cá nhân có thành tích trong công tác thủy nông phục vụ sản xuất năm 2016 đã được UBND hai huyện khen thưởng./.

TrungTuyenTCHC