Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Giới thiệu phòng Quản Lý Nước

GIỚI THIỆU TÓM TẮT PHÒNG QUẢN LÝ NƯỚC

Điện thoại: 0350.3894770 hoặc 0350.3730629; Fax: 03503.730629

Email: quanlynuoc.xt@gmail.com

Phòng Quản lý nước là một trong 5 phòng ban thuộc khối văn phòng Công ty được giao nhiệm vụ chính là điều hành tưới, tiêu nước cho hệ thống đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty với đội ngũ cán bộ bao gồm 7 đồng chí có trình độ đại học, 1 đồng chí là thạc sỹ. Trong đó có tới 5 đồng chí là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Kỹ Thuật-Quản lý nước- Cơ Điện trực thuộc Đảng bộ Công ty.

1. Cơ cấu tổ chức gồm: 1 trưởng phòng; 1 phó phòng; 6 cán bộ.

2. Quá trình phát triển:

Tiền thân của phòng Quản lý nước là Tổ tưới thuộc Trạm Thủy nông Xuân Thủy trực thuộc Ty Thủy lợi tỉnh Nam Định. Từ năm 2003 chuyển thành phòng Quản lý nước thuộc Công ty KTCTTL Xuân Thủy nay là Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy trực thuộc UBND tỉnh Nam Định.

* Các thế hệ lãnh đạo Phòng:

- Phạm Văn Nghị

- Trần Ngọc Toàn

- Trần Văn Khôi

- Đoàn Đức Thanh

- Đỗ Thị Yến & Nguyễn Quốc Toản (hiện đang là Trưởng & Phó phòng)

2. Chức năng nhiệm vụ:

            - Điều hoà tưới, tiêu nước công bằng, hợp lý trong hệ thống công trình thuỷ lợi, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 42.276 ha diện tích đất canh tác, đời sống dân sinh, môi trường và các ngành kinh tế quốc dân khác. Tham mưu cho BGĐ phân công trực mặn, bão, lũ… và thường xuyên kiểm tra trực mặn ở các cống tưới đảm bảo chất lượng nguồn nước tưới và tận dụng tối đa thời gian mở cống lấy nước.

            - Theo dõi, dự báo hoạt động của bão, ATNĐ trên biển Đông; mặn, mực nước, lũ trên sông Hồng và sông Ninh Cơ. Tổng hợp số liệu mực nước, mặn, diện tích đủ nước, diện tích ngập úng... ( chuỗi số liệu phòng đã tổng hợp được đến nay 20 năm)

- Quản lý công trình: Phối hợp với các Cụm kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về Pháp lệnh và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn hệ thống. Quản lý hệ thống công trình bao gồm 55 cống qua đê, 124 cống trên kênh cấp 1, 792 cống đập trên kênh cấp 2; 60 kênh cấp 1 và 743 kênh cấp 2.

- Khảo sát, thiết kế công trình: Khảo sát, thiết kế các công trình thuộc kế hoạch sửa chữa thường xuyên của Công ty và tham gia lập một số dự án công trình lớn trên địa bàn hai Huyện. Ngoài ra Phòng còn tham gia vào các Ban quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn xét thầu...

            3. Thành tích đạt được

Trong những năm qua Phòng luôn hoàn thành tốt công tác điều hành tưới tiêu nước phục vụ sản xuất trên địa bàn hai Huyện, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng xấu của biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến địa bàn đảm bảo kế hoạch tưới tiêu nước đề ra. Liên tục trong nhiều năm liền là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công ty, UBND hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy, UBND Tỉnh, Bộ NN&PTNT tặng bằng khen, giấy khen.

- Năm 2004 được UBND tỉnh Nam Định tặng bằng khen.

- Năm 2009 được UBND huyện Giao Thủy tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2010 được UBND huyện Xuân Trường tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2011 được Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen.

- Năm 2014 được Công ty khen là tập thể hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

* Về cá nhân:

- Liên tục từ năm 2008 đến 2010 các cá nhân trong phòng được Công ty và Công đoàn Công ty khen thưởng.

- Năm 2009 đồng chí Đoàn Đức Thanh được UBND Tỉnh Nam Định tặng bằng khen; UBND huyện Giao Thủy tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2009 đồng chí Phan Đức Thuận được UBND huyện Giao Thủy tặng giấy khen.

- Năm 2010 đồng chí Đỗ Thị Yến được UBND huyện Xuân Trường tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và giấy khen

- Năm 2010 đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa được Công đoàn huyện Giao Thủy tặng giấy khen.

- Liên tục từ năm 2011 đến năm 2013 đồng chí Đỗ Thị Yến được tặng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2013& 20144 đồng chí Nguyễn Quốc Toản được tặng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2014 đồng chí Đỗ Thị Yến được tặng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được UBND Tỉnh tặng Bằng khen.