Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Giới thiệu phòng tài vụ

   I- Giới thiệu:

    Ban đầu là tổ Tài Vụ trực thuộc trạm thủy nông Xuân Thủy, do bà Trần Thị Hợi - Kế toán trưởng làm tổ trưởng. Tới năm 2003 đổi tên thành phòng Kế hoạch- Tài vụ, trực thuộc công ty Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy, do ông Nguyễn Viết Thu - Kế toán trưởng làm trưởng phòng.

   1. Cơ cấu tổ chức của phòng

-Ông: Nguyễn Viết Thu-Cử nhân kinh tế-Kế toán trưởng-Trưởng phòng.

-Bà: Nguyễn Thị Phương-Kỹ sư kinh tế-Kế toán tổng hợp- Kiểm sát viên.

Ngoài ra còn 3 cử nhân.

2. Chức năng nhiệm vụ chính của phòng :

+Thực hiện các công việc về kế toán tài chính doanh nghiệp.

+Thực hiện xây dựng và kiểm tra, đôn đốc, quản trị việc thực hiện kế hoạch.

Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quí, năm của công ty. Giúp chủ tịch, giám đốc, ban giám đốc quản lý sử dụng vốn sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Theo dõi chặt chẽ việc thu chi, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nắm bắt tình hình thị trường, thực hiện các chế độ chính sách, qui chế chi tiêu, chi phí tiết kiệm đúng chế độ chính sách nhà nước. Nghiên cứu đề xuất, đổi mới phương thức quản lý kinh tế, tăng cường quan hệ với các ngành hữu quan và cơ sở để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, kinh phí xây dựng, sửa chữa tu bổ công trình. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc về việc xây dựng, thực hiện kế hoạch quí, năm. Tổng hợp, trình đề xuất các biện pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Cùng các đơn vị có liên quan tổ chức tốt việc cung ứng vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu vận hành, tu sửa, bảo dưỡng xây dựng công trình. Tham gia xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, mức sử dụng vật tư và tổ chức giao khoán cho các đơn vị thực hiện. Thực hiện công tác báo cáo thông kê tài chính định kỳ.

     II- Số liệu:

          Một số chỉ tiêu đạt được:                                   Đơn vị: Triệu đồng.

 

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Doanh thu

76.589,0

61.258,1

68.365,4

69.057,7

80.552,3

Lợi nhuận

350,3

414,5

401,9

404,3

405,0

Nộp n/s

2.593,9

1.505,2

984,6

735,5

812,2

 

 

 

 

 

 

Các dự án đầu tư: KCH kênh Trà thượng, KCH kênh Cồn nhất, KCH kênh Trung linh, Nâng cấp hệ thống thủy lợi Đông Giao thủy Cồn Ngạn, KCH kênh Ngô đồng 4.

         III. Những thành tích đạt được:

         Liên tục nhiều năm liền là đơn vị tiên tiễn xuất sắc, được UBND tỉnh Nam Định và UBND huyện Giao Thủy tặng Bằng khen và Giấy khen. Đ/c: Trưởng phòng được tặng thưởng “Bằng khen” của thủ tướng chính phủ