Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

GIỚI THIỆUVỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆUVỀ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCTTL XUÂN THỦY

 

            Công đoàn Công ty TNHH Một Thành Viên KTCTTL Xuân Thủy được thành lập trước năm 1970. Tiền thân là tổ chức công đoàn của trạm thủy nông Xuân Thủy. Được 40 năm phát triển và trưởng thành nay là Công đoàn Công ty TNHH Một Thành Viên KTCTTL Xuân Thủy.

           Tổ chức Công đoàn cơ sở có 191 đoàn viên

           Trong đó: Đoàn viên nữ là 74 đ/c

         + Đoàn viên có trình độ Kỹ sư là: 64 đ/c

         + Đoàn viên có trình độ Cao đẳng là: 6 đ/c

         + Đoàn viên có trình độ Trung cấp là: 30 đ/c

         + Đoàn viên có trình độ công nhân Kỹ thuật là: 85 đ/c

         + Đoàn viên có trình độ Thạc Sỹ là: 6 đ/c

            Nhiệm vụ chính của Công ty là quản lý khai thác các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, muối và nuôi trồng thủy sản và các mục đích dân sinh kinh tế của 2 huyện Xuân Trường và Giao Thủy. Trong những năm qua tổ chức Công đoàn Công ty nhiều năm liền được TLĐLĐ Việt Nam, LĐCĐ Tỉnh Nam Định tặng cờ thi đua và Bằng khen Tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc. Để đạt được những thành tựu trên thay mặt BCH Công đoàn Công ty, tôi xin được giới thiệu sơ lược về hoạt động công đoàn giai đoạn 2010 – 2015.

1. Công tác tổ chức

           BCH công đoàn Công ty gồm có: 9 đ/c

           Ban thường vụ gồm: 3 đ/c

           BCH nữ gồm: 3 đ/c

          Toàn Công ty có 5 phòng ban và 7 cụm được chia làm 12 tổ công đoàn, các tổ công đoàn được kiện toàn và bầu ra Tổ trưởng để chỉ đạo mọi hoạt động công tác công đoàn.

           Quy chế hoạt động:

         + Ban chấp hành Công đoàn đã ban hành quy chế hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành.

         + Mỗi quý BCH họp một lần vào đầu quý đánh giá kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm những tồn tại đề ra phương hướng hoạt động cho quý sau.

         + Các tổ Công đoàn mỗi tháng sinh hoạt một lần cùng với Tổ chuyên môn.

2. Hoạt động Công đoàn.

a. Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên

          BCH Công đoàn thường xuyên tuyên truyền để đoàn viên công đoàn thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các chỉ thị nghị quyết của công đoàn cấp trên, nội quy, quy chế của doanh nghiệp nhất là thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ Tịch Hồ Chí Minh thực hiện tốt các cuộc vận động của công đoàn cấp trên phát động.

b. Công đoàn với chính sách chế độ người lao động

          Xác định tổ chức Công đoàn là mái ấm gia đình và là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Trong những năm qua BCH Công đoàn Công ty luôn luôn phối hợp với chính quyền bảo vệ mọi quyền lợi và chính sách chế độ cho cán bộ CNVC lao động. Cụ thể như: chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền công tác phí, tiền ăn giữa ca, đóng nộp BHXH, BH y tê, BHTN … tạo công ăn việc làm đầy đủ, xét nâng lương, nâng bậc, cử người đi học đào tạo thêm chuyên môn, nghiệp vụ và các lớp quản lý, mở các lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trang bị dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động để vận hành công trình và phòng chống lụt bão, ổn định mức lương bình quân 5 300 000 đồng/ người/ tháng, xét trợ cấp khó khăn cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, làm công tác khuyến học khuyến tài đối với con em CBCNVC lao động và một số địa phương trên địa bàn Công ty phụ trách, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ quỹ người nghèo của 2 huyện mỗi năm 40 triệu đồng vào dịp tết Nguyên Đán. Ngoài ra BCH Công đoàn Công ty còn phối hợp với chính quyền tổ chức cho CBCNVC lao động đi tham quan du lịch và khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Hàng năm Công đoàn còn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Hội thao vào những ngày lễ lớn như 1/5, 2/9 để động viên CBCNV phấn khởi yên tâm công tác.

- Đối với công tác thăm hỏi CBCNV lao động ốm đau, thai sản, cha già mẹ héo cũng được Công đoàn quan tâm thăm hỏi chu đáo, đúng quy định.

- Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn: Hàng năm BCH Công đoàn phối hợp với Ban giám đốc Công ty mở Hội nghị người lao động đánh giá kết quả hoạt động SXKD trong một năm, thông qua phương hướng kế hoạch năm tới. Đồng thời tổng kết công tác thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động, rút kinh nghiệm những vấn đề chưa thực hiện được và bổ sung và Nghị quyết Hội nghị người lao động để thực hiện vào năm sau, bổ sung vào thỏa ước lao động những điều có lợi cho người lao động.

   c. Công tác kiểm tra Công đoàn

Hàng năm UBKT Công đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất nếu có dấu hiệu vi phạm, chủ yếu tập trung vào công tác kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn.

Công tác tài chính công đoàn: BCH Công đoàn có kế toán theo dõi thu chi: Các khoản thu chi đúng, đủ theo đúng nguyên tắc kế toán tài chính.

3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng ủy, sự phối kết hợp giữa công đoàn và chuyên môn đã lãnh đạo CBCNV lao động làm tốt công tác điều hành tươí tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, muối và nuôi trồng thủy sản, quản lý, xây mới và sửa chữa các công trình đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất và phòng chống lũ bão. Ngoài ra, CBCNV lao động còn chủ động giải tỏa đăng đó, vó trà trên sông và các vi phạm Pháp lệnh bảo vệ công trình thủy lợi làm thông thoáng dòng chảy dẫn đến kết quả phục vụ sản xuất trong những năm qua đạt kết quả cao. Doanh thu của Công ty năm sau cao hơn năm trước.

4. Các hình thức khen thưởng cho Tập thể CNVC lao động và tổ chức công đoàn cơ sở.

- Năm 2011: Bằng khen của TLĐLĐ Việt Nam

- Năm 2011: Bằng khen UBND Tỉnh

- Năm 2011: Huân chương Lao động hạng Nhất

- Năm 2012: Cờ thi đua của TLĐLĐ Việt Nam.

- Năm 2013: Bằng khen LĐLĐ Tỉnh

- Năm 2014 : Bằng khen LĐLĐ Tỉnh biểu dương Tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh giai đoạn 2012 – 2014.