Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Hội Cựu Chiến Binh

Hội Cựu Chiến Binh

Công ty TNHH MTVKTCTTL Xuân Thủy

 

I.Đặc  điểm tình hình -  cơ cấu tổ chức.

1.Đặc điểm tình hình:

     Hội CCB công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Xuân Thủy được thành lập ngày 18/11/2003 trên cơ sở tập hợp các đồng chí nguyên là sỹ quan sỹ quan chuyên nghiệp và các đồng chí là quân nhân phục vụ quân đội qua các thời kỳ đã phục viên, xuất ngũ chuyển ngành về công tác tại công ty.

2.Cơ cấu tổ chức:

-        Đến nay hội có 23 đ/c sinh hoạt tại 2 chi hội là chi hội miền Xuân trường và chi hội miền Giao thủy- khối văn phòng công ty.

     Ngày 14/3/2012 Đại hội cựu chiến binh công ty lần thứ 3 nhiệm kỳ (2012-2017) bầu ra Ban chấp hành gồm 3 đ/c trong đó có đ/c Chủ tịch hội, 1 đ/c phó chủ tịch hội, 1 đ/c là ủy viên Ban chấp hành hội.

       Số Đảng viên của hội là : 14/23 đ/c chiếm 61% tổng số hội viên.

     II. Nhiệm vụ - chức năng của hội.

1.Nhiệm vụ của hội:

      Xuất phát từ tình hình nhiệm vụ thực tế của công ty là phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 2 huyện Xuân trường và Giao thủy. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng ủy và công ty giao, Hôi CCB đã chủ động nắm bắt, vận dụng sáng tạo trong công việc của Hội. Trong những năm qua tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khắc nghiệt, mực nước các triền sông thấp, độ mặn lên cao, việc lấy nước phục vụ cho nông nghiệp rất khó khăn. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc, sự cố gắng của các đ/c Hội viên đã góp phần tích cực, đạt kết quả cao, nhiều đ/c cựu chiến binh là thủ cống tại các cống trọng điểm của công ty, nên việc vận hành công trình đảm bảo an toàn và tận dụng số giờ lấy nước cao nhất.

2.Chức năng của Hội:

      Thực hiện tốt vai trò Hội CCB là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể của công ty. Trong những năm qua Hội CCB công ty luôn phát huy được bản chất tốt đẹp của “Bộ Đội Cụ Hồ” là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chính quyền, có vai trò trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Hội CCB công ty tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở, tích cực vận động quần chúng giữ gìn  an ninh trật tự an toàn xã hội ở công ty, địa phương nơi cư trú.

3.Các thành tích đạt được

       Liên tục nhiều năm đạt “cơ sở Hội xuất sắc”. Tập thể Hội CCB công ty và nhiều cá nhân các đ/c Cựu chiến binh được tặng thưởng Bằng khen,Giấy khen của Hội CCB các cấp, kỷ niệm chương vv…