Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

 

     Sáng ngày 21/6/2016 tại hội trường tầng 3 Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy tổ chức hội nghị trực tuyến về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tới các tổ chức .

Hội nghị trực tuyến

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Đằng Giám đốc Công ty : Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa to lớn đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần định hướng tư tưởng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Vì vậy, đồng chí Giám đốc đề nghị mối đồng chí Đảng viên cần nghiêm túc, tập trung lắng nghe, cùng trao đổi thảo luận để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

     Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận trung ương đã quán triệt các chuyên đề như: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ 2016 – 2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

          Kết thúc hội nghị trực tuyến đ/c Nguyễn Trí Thiện – Huyện Ủy viên – Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch công ty .Sau khi lắng nghe và tiếp thu các chuyên đề về Nghị quyết đại hội XII của Đảng, các đ/c dự hội nghị sẽ về từng cụm thảo luận tại cụm mình và viết bài thu hoạch trên cơ sở bám sát chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đề ra .

                                                                                                             Trung Tuyến - TCHC