Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty

Bổ nhiệm đ/c Đỗ Thị Yến - Nguyên trưởng phòng Quản Lý Nước lên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.