Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Trình diễn Tài liệu và Hình ảnh Trình diễn Tài liệu và Hình ảnh

Quay lại

Chiến lược phát triển 10 năm (2018-2027)

Chiến lược phát triển 10 năm (2018-2027)

Hình nhỏ Được tải lên bởi editor editor editor, 09:35 30/05/2018
Chiến lược phát triển 10 năm (2018-2027), Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển 5 năm (2018-2023), BCKQ thực hiên các nhiệm vụ công ích, BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, BC đánh giá kQ thực hiện KHSX
Tài liệu: Công bố thông tin
1 của 12
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi editor editor editor
09:35 30/05/2018
Trạng thái: Đã duyệt
Chiến lược phát triển 10 năm (2018-2027), Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển 5 năm (2018-2023), BCKQ thực hiên các nhiệm vụ công ích, BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, BC đánh giá kQ thực hiện KHSX
Tải xuống (5,6MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 26 Các ngày qua 5,6MB